Verslag hoorzitting skeelerbaan

Verslag van de hoorzitting door onze voorzitter over ons bezwaar:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Ik ben, samen met bestuurslid Hans Nijhuis, dinsdag 18 april om 19.30 uur naar de hoorzitting van de commissie Bezwaar en Klachten van de gemeente Teylingen geweest.
Het ging in deze hoorzitting over ons bezwaar, inzake de omgevingsvergunning voor de aanleg van een skeelerbaan door de Warmondse IJsclub, dat wij op 8 februari 2017 ingediend hebben bij de commissie Bezwaar en Klachten.

Tijdens de hoorzitting heb ik ons bezwaar nogmaals uitgebreid toegelicht aan de drie externe, onafhankelijke commissieleden en de Warmondse IJsclub.
Hans en ik hadden ons goed voorbereid en een scherpe tekst gemaakt. Die kun je bijgaand vinden op onze website van de VvE karpersenforellen.nl (PDF).

Van deze hoorzitting wordt door de commissie Bezwaar en Klachten een verslag gemaakt. Na de hoorzitting brengt de commissie schriftelijk advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Teylingen.

Namens het college ontvangt de Vereniging van Eigenaren de beslissing op het bezwaarschrift van 8 februari 2017.
Dit zal niet eerder zijn dan eind mei 2017.

Met vriendelijke groet
Louis Eggen
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen

Update Skeelerbaan: hoorzitting

Bij deze een update over de skeelerbaan van Louis Eggen, voorzitter van de VvE:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen

Ik ben, samen met bestuurslid Hans Nijhuis, door de gemeente Teylingen uitgenodigd voor hoorzitting van de commissie Bezwaar en Klachten op dinsdag 18 april om 19.30 uur in het gemeentehuis in Lisse.
Het gaat in deze hoorzitting over ons bezwaar, inzake de omgevingsvergunning, dat wij op 8 februari 2017 ingediend hebben bij de commissie Bezwaar en Klachten van de gemeente Teylingen.

Tijdens de hoorzitting lichten Hans en ik het bezwaar van de Vereniging van Eigenaren toe en geven wij antwoorden op vragen van de drie externe, onafhankelijke commissieleden.

Van het horen wordt door de commissie Bezwaar en Klachten een verslag gemaakt. Na de hoorzitting brengt de commissie schriftelijk advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Teylingen.

Namens het college ontvangt de Vereniging van Eigenaren de beslissing op het bezwaarschrift van 8 februari 2017.

Met vriendelijke groet en fijne Paasdagen

Louis Eggen

Voorzitter Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen

Verklaring van de VvE over de flyer

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Jullie hebben deze week de flyer “Een grootschalige skeelerbaan in het polderpark?” van de groep Skeelerbaannee in de brievenbus ontvangen.
De Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen heeft niets met deze flyer en de aangekondigde informatie-avond op 10 april in de basisschool de Tweemaster te maken.
Het bestuur van de VvE gaat nog steeds uit van het mandaat dat op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2017 aan het bestuur is gegeven.
Op 8 februari jl. heeft het bestuur dan ook een genuanceerd bezwaar naar de gemeente Teylingen gestuurd (zie voor de tekst van dit bezwaar de website van de vereniging).

Komende week zult u meer informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de VvE
Louis Eggen, voorzitter