Uitnodiging Presentatie plan Kagerzoom: di 23 Januari

Namens Werkorganisatie HLTsamen worden de leden van de Karpers & Forellen VvE uitgenodigd voor de publiekspresentatie van het plan Kagerzoom op dinsdag 23 januari.

Wat: Publiekspresentatie van het plan Kagerzoom
Wanneer: Dinsdag 23 januari 2018 20:00-22:00
Waar: De grote zaal van Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1 Leiden

Hieronder de officiële uitnodiging:

Geachte heer, mevrouw,

Wellicht dat de inhoud van dit bericht u ook via andere kanalen bereikt.
Desalniettemin nodig ik u hierbij graag ook persoonlijk uit voor de
publiekspresentatie op 23 januari a.s. Dan wordt het plan voor de Kagerzoom
gepresenteerd. Ruimte geven aan elkaar en aan de natuur in een levend
landschap, dat is het uitgangspunt.
Met uw inbreng en die van vele anderen maakte de gemeente Teylingen dit
plan, dat het bijzondere karakter van de Kagerzoom versterkt en behoudt voor
de generaties na ons.

U bent van harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn. De
gemeente Teylingen is benieuwd naar uw reactie. De presentatie start om
20:00 uur in de grote zaal van Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1
in Leiden. Vanaf 19:45 uur zijn de deuren open voor ontvangst. Tijdens de
avond is er gelegenheid op het plan te reageren. De bijeenkomst duurt tot
22:00 uur.

Na de bijeenkomst op 23 januari verbetert de gemeente het plan waarna ze het
als ontwerp ter vaststelling voorlegt aan het college van Burgemeester &
Wethouders. Om misverstanden te voorkomen geef ik mee dat het plan wat nu
gepresenteerd wordt geen gedetailleerd ontwerp betreft waarin precies staat
wat waar komt. Het geldt als richtinggevend kader wat in een vervolgstadium
wordt uitgewerkt in een gedetailleerd ontwerp.

Het plan dat gepresenteerd wordt, is vertaald naar een brochure die u kunt
downloaden via www.kagerzoom.info

Dat wat in de brochure staat licht de gemeente de 23e uitgebreid toe. De
vervolgstappen – die ook globaal op de website staan onder het kopje
planning – worden ook besproken.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zie u graag de
23e.

Met vriendelijke groet,
Werkorganisatie HLTsamen

Bart van Dijk
Projectleider Rondje Kaag, Kagerzoom, Boterhuispolder
Team Beleid en Advies,