Update skeelerbaan en hondenuitrengebied

Van het bestuur van de VvE:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Wij willen u twee belangrijke zaken melden.

 1. Zoals u weet is de VVE medeondertekenaar van het beroep dat bij de Rechtbank in Den Haag is ingesteld tegen het besluit van de gemeente Teylingen dat een omgevingsvergunning voor een eventueel aan te leggen skeelerbaan niet nodig zou zijn.
  De VVE doet mee aan het beroep omdat ze principieel juridisch uitgezocht wil zien of het besluit van het College van B&W van Teylingen (‘geen omgevingsvergunning nodig’) terecht is. Zoals we in onze vooraankondiging van 20 september 2017 (voor ALV 31 oktober) schreven: “We willen tot op de bodem uitgezocht zien waarom geen omgevingsvergunning nodig is.”
  En dat ligt geheel in lijn met de woorden waarmee de VVE de hoorzitting voor de cie Bezwaar en Klachten mbt wel/geen omgevingsvergunning op 18 april 2017 heeft afgesloten. Daar heeft de VVE gezegd:
  “Tot slot begrijpt de VVE dat door de wethouder en de gemeente Teylingen op diverse momenten aangedrongen wordt op snelheid en hij niet zit te wachten op jarenlange procedures.
  Echter, gegeven al hetgeen hiervoor is geschetst ten aanzien van proces en procedures, neemt de VVE vanzelfsprekend aan dat de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub begrijpen dat zij geen vrijbrief hebben -nog los van inhoudelijke vragen- om buiten wettelijke regelingen om, onomkeerbare stappen te zetten. De VVE zal hier, dat moge duidelijk zijn, scherp op toezien” .

  Het beroep bij de rechtbank dient maandag 19 februari 2018 om 15.00 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag.
  De rechtszaak is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

 2. De gemeente Leiden heeft het kinderspeelveld achter de Blauwkarper ‘omgetoverd’ tot hondenuitrengebied. Eind januari 2018 zijn drie grote borden geplaatst die dit aangeven. We zijn hierover onaangenaam verrast. Dit alles ten faveure van het Voedselbos.
  Al in maart 2017 heeft de VVE hierover contact met de gemeente Leiden gehad omdat het kinderspeelveld door de VVE in 1987 samen met diezelfde gemeente Leiden en Wilma Bouw bewust is gerealiseerd. Sinds maart jl. is het stil gebleven. D.w.z. er waren geen zichtbare uitingen voor wat betreft een hondenuitrengebied.
  Met de komst van de borden eind vorige maand is die status quo doorbroken. Daarom zijn er namens de VVE een brief en een email naar wethouder Paul Dirkse (D’66) gestuurd om dit terug te draaien. De volledige tekst van de brief staat op de website.

Het door de VVE ingebrachte bezwaar zal aanzienlijk aan kracht winnen indien individuele bewoners ook hun bezwaren kenbaar maken bij wethouder Dirkse. De VVE roept leden op om dat te doen en een afschrift naar de VVE te sturen.

Louis Eggen en Hans Nijhuis