Update over het kinderspeelveld achter de Blauwkarper

Beste leden van de VvE,

‘Ons Kinderspeelveld foetsie? Wij willen het terug!!’
Dat was het motto dat wij hebben gehanteerd om wethouder Leewis 150 handtekeningen aan te bieden om het Kinderspeelveld weer in ere hersteld te krijgen.
Na twee jaar en meer dan 100 contactmomenten later (brieven, e-mails, gesprekken) heeft de gemeente Leiden uiteindelijk -onder het mom van ‘zorgvuldige communicatie’- een brief uitgestuurd. Een brief naar de bewoners van de Heides, de Zegges en de Karpers. Een brief met de mededeling dat ‘het College van B&W welwillend staat tegenover het verplaatsen van het losloopgebied honden’ en met de vraag ‘wat vindt U?’. Daar zijn 27 positieve reacties op gekomen en 4 negatieve. De negatieve reacties zijn van hondeneigenaren uit de Heides en de Zegges.
In februari 2019 heeft het college vervolgens besloten om niet te verplaatsen en de overall evaluatie van eind 2019 te willen afwachten. Dit tot onze grote verbazing en teleurstelling.
De indieners van zienswijzen zijn door de gemeente geïnformeerd.

De VVE heeft daarna diverse contacten gehad met de gemeente Leiden om te achterhalen wat de argumenten zijn om niet te willen verplaatsen. Omdat er geen antwoord kwam –anders dan doorverwijzingen- heeft de VVE -met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur- de gemeente Leiden gevraagd om opheldering.
Wij hebben per kerende e-mail post een reactie gehad. Reactie was dat aan schriftelijke beantwoording wordt gewerkt, maar dat een aantal documenten niet kunnen worden opgeleverd. Daarin staan nl ‘persoonlijke beleidsvoornemens’. Wel mogen we de stukken komen inzien. We gaan dus naar het stadhuis om kennis te nemen van die ‘persoonlijke beleidsvoornemens’. We zijn benieuwd!
Tot zover op hoofdlijnen de inspanningen van de VVE om het Kinderspeelveld in ere hersteld ter krijgen. Voor een uitgebreid overzicht zie bijgevoegde PDF.

Ook een enkel lid heeft zich rechtstreeks tot de gemeente gewend over dit besluit.
De inspanningen van de VVE zullen aan kracht winnen als meer leden zich laten ‘horen’ en ‘zien’ in de richting van de gemeente Leiden. Te denken valt daarbij aan e-mails aan wethouder Leewis. Ook het daadwerkelijk gebruik (blijven/gaan) maken van het Kinderspeelveld draagt bij aan het doel: ‘Wij willen het Kinderspeelveld terug!!’

Tot zover. Wordt vervolgd.

Namens het bestuur,

Louis Eggen en Hans Nijhuis.