Update stand van zaken kinderspeelveld

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,
Hierbij een update van de stand van zaken vwb onze inspanningen in de richting van de gemeente Leiden op het onderwerp: Ons Kinderspeelveld tussen de Blauwkarper en het Veerpolderpad foetsie? Wij willen het terug!

Procedureel

De regionale commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht aan het college van B&W om het bezwaar van de VvE gegrond te verklaren en om ons alsnog te voorzien van de onderliggende stukken met daarin de motivatie om het losloopgebied honden nu toch niet te willen verplaatsen, maar de evaluatie te willen afwachten.
Uiteindelijk heeft het college –zij het schoorvoetend (weken te laat) en met ‘mitsen en maren’ omgeven- aan dit advies in de volle breedte voldaan. Kortom we hebben alle stukken gekregen.
Zie deze PDF met daarin alleen de brief van het college.

Voor belangstellenden hebben wij ook de stukken uit de bijlagen waarom het ons om was begonnen beschikbaar. Dit alles was louter procedureel gericht en diende vooral om hoe dan ook de zaak onder de aandacht van het college en de behandelende ambtenaren te houden en om het besluitvormingsproces ‘eerst wel verplaatsen en uiteindelijk toch weer niet’ aan de oppervlakte te brengen.

Inhoudelijk

Op 3 december heeft het college van B&W de nota Actualisatie Hondenbeleid Leiden voor zienswijzen vrijgegeven. Daarin wordt o.a. het voornemen aangekondigd om de aanwijzing uit 2017 van het losloopgebied Veerpolderpad in te trekken en het Joppepad (Veerpolderpad) als nieuw losloopgebied aan te wijzen.
Kortom, het begint er op te lijken dat al onze inspanningen tot het beoogde resultaat gaan leiden: Ons Kinderspeelveld foetsie? Wij krijgen het terug!!!!

Wij hebben de nota Actualisatie Hondenbeleid opgevraagd bij der gemeente Leiden, inclusief een ‘time-table’ voor wat betreft de verdere procedurele doorloop.
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!