Brandgevaar voor eigenaren met zonnepanelen

In de afgelopen weken heeft Hans Nijhuis een paar keer contact gehad met de brandweer over de combinatie zonnepanelen en kauwen. Het dringende advies van de brandweer is: zorg dat de kauwen niet kunnen nestelen onder de panelen ivm brandgevaar. Bij brand is er dan namelijk sprake van achterstallig onderhoud. En uw brandverzekering zal dan -in principe- niet uitkeren. Bovendien beperkt een brand in het dakvlak zich niet tot uw eigen woning! Inmiddels heeft een aantal woningeigenaren al actie ondernomen om het de kauwen onmogelijk te maken om nog onder de zonnepanelen te kunnen nestelen.Toch leek het het bestuur goed om het onderwerp, vanwege de consequenties bij een eventuele brand, nogmaals onder ieders aandacht te brengen.

Start werkzaamheden project Kagerzoom (golfbaan)

Loon- en Aannemersbedrijf Gebr. v.d. Poel b.v., aannemer van het project Kagerzoom, gaat begin week 17 (20 april) starten met de (vergunningsvrije) werkzaamheden rondom de golfbaan. Volgens planning duren de werkzaamheden tot begin week 20 (11 mei).

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het uitvoeren van grondwerk en het verleggen van een gedeelte van het fiets- voetpad nabij de molen. Om er voor te zorgen dat de aannemer zijn werkzaamheden op een veilige manier kan uitvoeren zal het fiets -voetpad gedurende de uitvoering op werkdagen tussen 7 uur en 17 uur worden afgesloten. Aan het einde van elke werkdag en in de weekenden wordt de afzetting verwijderd en kan het fiets- voetpad gewoon worden gebruikt.

Het gedeelte waar het fiets- voetpad wordt opgebroken en verlegd blijft wel volledig afgesloten van 20 april t/m 5 mei. Gedurende de afsluiting zal het fietsverkeer worden omgeleid via een omleidingsroute door de Merenwijk, die met borden zal worden aangegeven. Dagelijks zal aan het eind van elke werkdag het fiets- voetpad worden schoongemaakt. Door op deze manier te werken kan de aannemer in een korte tijd en op een veilige wijze de werkzaamheden uitvoeren en wordt de “overlast” voor het fiets- en wandelverkeer zoveel mogelijk beperkt.