Brandgevaar voor eigenaren met zonnepanelen

In de afgelopen weken heeft Hans Nijhuis een paar keer contact gehad met de brandweer over de combinatie zonnepanelen en kauwen. Het dringende advies van de brandweer is: zorg dat de kauwen niet kunnen nestelen onder de panelen ivm brandgevaar. Bij brand is er dan namelijk sprake van achterstallig onderhoud. En uw brandverzekering zal dan -in principe- niet uitkeren. Bovendien beperkt een brand in het dakvlak zich niet tot uw eigen woning! Inmiddels heeft een aantal woningeigenaren al actie ondernomen om het de kauwen onmogelijk te maken om nog onder de zonnepanelen te kunnen nestelen.Toch leek het het bestuur goed om het onderwerp, vanwege de consequenties bij een eventuele brand, nogmaals onder ieders aandacht te brengen.