Constructie

Vloeren:

De woningen zijn gebouwd met een Kwaaitaal vloer. Dit zijn prefab systeem vloeren van gewapend beton en werden in jaren 70 en 80 veelvuldig toegepast. Ze zijn te herkennen aan de gewelfde elementen. Hieronder een foto en een tekening van een dergelijke vloer.

Onder de vloeren zit een kruipruimte van ca. 50 cm hoog. Het luik van de kruipruimte zit in de meeste gevallen direct achter de voordeur. In de woningen met een garage is er een afzonderlijke kruipruimte van de garage en het deel van de woonkamer achter de garage. Dit luik zit in de garage, bij de deur naar de hal.

De vloeren zijn tussen de welvingen geisoleerd met een dunne plaat tempex

Daken

De daken zijn onder het dakbeschot geisoleerd met ….

De dakpannen zijn van beton

muren

Voor de muren zijn … gebakken stenen gebruikt. De muren zijn gemetseld met een spouw van …cm. De spouw is geisoleerd met