Geschiedenis

luchtfoto van het deel van de merenwijk waar onze woningen gesitueerd zijn.

In 1985 werd er begonnen aan de bouw van de laatste woningen van de Merenwijk. Aan de buitenste noordelijke rand, op het laatste stukje grondgebied van Leiden, tegen de gemeentegrens met Teylingen en de spoorlijn werden nog 246 woningen gepland in het project ‘Karpers en Forellen’.

De Vereniging van Eigenaren werd in 1985 opgericht bij de start van de bouw van de eerste woningen. Dit zijn de 64 gele woningen die werden gebouwd aan de uiterste buitenrand van de al eerder (in de jaren 70) gebouwde rode huizen van de forellen.

Ook iets verder westelijk, tussen de forellen en de spoorlijn en ten noorden van de Heides en de Zegges, was nog een stukje grond waar woningen konden worden gebouwd. Dat werden de karpers. In 1988 was de laatste van de in totaal 246 woningen in dit bouwproject klaar. Daarmee was de Merenwijk voltooid en het laatste stukje grond van de gemeente Leiden bebouwd.

De grens met Warmond loopt direct achter de tuinen van de buitenste rij huizen. De polder, Het zogenaamde ‘ommetjesgebied’, met de golfbaan en de ijs/skeelerbaan is dus grondgebied van de gemeente Teylingen waartoe Warmond behoort.